Актуелни конкурси

Конкурси за суфинансирање производње
Јавни конкурс за суфинансирање организације филмских фестивала у 2024. години (4.12.2023.)
Јавни конкурс за суфинансирање производње дугометражног документарног филма у 2023. години (4.12.2023.)
Јавни конкурс за суфинансирање производње краткометражног документарног филма у 2023. години (4.12.2023.)
Јавни конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних филмова у 2023. години (4.9.2023.)
Јавни конкурс за суфинансирање производње краткометражних играних филмова у 2023. години (4.9.2023.)
Јавни конкурс за суфинансирање производње краткометражног анимираног филма у 2023. години (26.6.2023.)
Конкурси за финансирање развоја сценарија
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма у 2023. години (9.10.2023.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије у 2023. години (9.10.2023.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма у 2023. години (9.10.2023.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма на националну тему у 2023. години (27.3.2023.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма у 2023. години (27.3.2023.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије у 2023. години (27.3.2023.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма у 2023. години (27.3.2023.)
Конкурси за суфинансирање развоја пројекта
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног играног филма у 2023. години (9.10.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног документарног филма у 2023. години (9.10.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта игране ТВ серије у 2023. години (9.10.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта кратког анимираног филма 2023. години (9.10.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта кратког документарног филма u 2023. години (9.10.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног играног филма у 2023. години (9.10.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног играног филма у 2023. години (29.05.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног играног филма у 2023. години (29.05.2023)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног анимираног филма у 2023. години (27.3.2023.)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног документарног филма у 2023. години (27.3.2023.)
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног документарног филма у 2023. години (27.3.2023.)
Конкурси за филмове мањинске копродукције
Конкурси за суфинансирање развоја студентских завршних филмова
Јавни конкурс за суфинансирање производње студентских завршних филмова у 2023. години (29.06.2023)
A modern theme for the film industry & video production