Aktuelni konkursi

Кonkursi za sufinansiranje proizvodnje
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog dokumentarnog filma (13.05.2024.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnog dokumentarnog filma (13.05.2024.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog igranog filma (13.05.2024.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnog igranog filma (13.05.2024.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnog animiranog filma (13.05.2024.)
Javni konkurs za sufinansiranje organizacije filmskih festivala u 2024. godini (4.12.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog dokumentarnog filma u 2023. godini (4.12.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnog dokumentarnog filma u 2023. godini (4.12.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova u 2023. godini (4.9.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih igranih filmova u 2023. godini (4.9.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnog animiranog filma u 2023. godini (26.6.2023.)
Кonkursi za finansiranje razvoja scenarija
Javni konkurs za finansiranje razvoja scenarija kratkometražnog igranog filma u 2023. godini (9.10.2023.)
Javni konkurs za finansiranje razvoja scenarija igrane TV serije u 2023. godini (9.10.2023.)
Javni konkurs za finansiranje razvoja scenarija dugometražnog igranog filma u 2023. godini (9.10.2023.)
Javni konkurs za finansiranje razvoja scenarija dugometražnog igranog filma na nacionalnu temu u 2023. godini (27.3.2023.)
Javni konkurs za finansiranje razvoja scenarija dugometražnog igranog filma u 2023. godini (27.3.2023.)
Javni konkurs za finansiranje razvoja scenarija igrane TV serije u 2023. godini (27.3.2023.)
Javni konkurs za finansiranje razvoja scenarija kratkometražnog igranog filma u 2023. godini (27.3.2023.)
Кonkursi za sufinansiranje razvoja projekta
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog igranog filma (13.05.2024.)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta kratkometražnog igranog filma (13.05.2024.)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog dokumentarnog filma u 2024. godini (8.4.2024)
Javni konkurs u 2024. godini za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog igranog filma o nacionalnoj temi stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu početkom 1942. godine na području Drakulića u Banjoj Luci (8.4.2024)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog igranog filma u 2023. godini (9.10.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog dokumentarnog filma u 2023. godini (9.10.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta igrane TV serije u 2023. godini (9.10.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta kratkog animiranog filma u 2023. godini (9.10.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta kratkog dokumentarnog filma u 2023. godini (9.10.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta kratkometražnog igranog filma u 2023. godini (9.10.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog igranog filma u 2023. godini (29.05.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta kratkometražnog igranog filma u 2023. godini (29.05.2023)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta kratkometražnog animiranog filma u 2023. godini (27.3.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta dugometražnog dokumentarnog filma u 2023. godini (27.3.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje razvoja projekta kratkometražnog dokumentarnog filma u 2023. godini (27.3.2023.)
Кonkursi za filmove manjinske koprodukcije
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova manjinskih koprodukcija u 2023. godini (4.12.2023.)
Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova manjinskih koprodukcija u 2023. godini (27.3.2023.)
Кonkursi za sufinansiranje razvoja studentskih završnih filmova
Konkurs za Ljetnu školu filma
Javni poziv za učešće u radionici „Ljetna škola filma“ (03.06.2024.)
A modern theme for the film industry & video production