Архива

Конкурси за финансирање развоја сценарија
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија на националну тему у 2022. години (12.9.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма у 2022. години (12.9.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма у 2022. години (12.9.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије у 2022. години (12.9.2022.)
Конкурси за суфинансирање развоја пројекта
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног анимираног филма у 2022. години
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног играног и документарног филма у 2022. години
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног играног и документарног филма у 2022. години
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта игране ТВ серије у 2022. години
Конкурси за филмове мањинске копродукције
Јавни конкурс за суфинансирање производње филмова мањинских копродукција у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за суфинансирање производње филмова мањинских копродукција у 2022. години (12.09.2022.)
Конкурси за суфинансирање организације филмских фестивала
Јавни конкурс за суфинансирање организације филмских фестивала у 2023. години (20.9.2022.)
Конкурси за суфинансирање развоја студентских завршних филмова
Јавни конкурс за суфинансирање производње студентских завршних филмова у 2022. години
Конкурс за логотип АВЦРС
Конкурси за финансирање развоја сценарија
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија на националну тему у 2022. години (12.9.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма у 2022. години (12.9.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма у 2022. години (12.9.2022.)
Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије у 2022. години (12.9.2022.)
Конкурси за суфинансирање развоја пројекта
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног анимираног филма у 2022. години
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног играног и документарног филма у 2022. години
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног играног и документарног филма у 2022. години
Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта игране ТВ серије у 2022. години
Конкурси за филмове мањинске копродукције
Јавни конкурс за суфинансирање производње филмова мањинских копродукција у 2022. години (17.10.2022.)
Јавни конкурс за суфинансирање производње филмова мањинских копродукција у 2022. години (12.09.2022.)
Конкурси за суфинансирање организације филмских фестивала
Јавни конкурс за суфинансирање организације филмских фестивала у 2023. години (20.9.2022.)
Конкурси за суфинансирање развоја студентских завршних филмова
Конкурс за логотип АВЦРС
A modern theme for the film industry & video production