Календар конкурса ЈУ АВЦРС за 2023. годину

Датум објављивања: 27. март 2023. године
• Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма
• Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма
• Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије
• Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражних играних филмова на националну тему
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражних анимираних филмова
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног документарног филма
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног документарног филма
• Јавни конкурс за суфинансирање производње филмова мањинских копродукција

 

Датум објављивања: 29. мај 2023. године
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражних играних филмова
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражних играних филмова
• Јавни конкурс за суфинансирање производње студентских завршних филмова

 

Датум објављивања: 26. јун 2023. године
• Јавни конкурс за суфинансирање производње краткометражних анимираних филмова

 

Датум објављивања: 4. септембар 2023. године
• Јавни конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних филмова
• Јавни конкурс за суфинансирање производње краткометражних играних филмова

 

Датум објављивања: 9. октобар 2023. године
• Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија дугометражног играног филма
• Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија краткометражног играног филма
• Јавни конкурс за финансирање развоја сценарија игране ТВ серије
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражних анимираних филмова
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражног документарног филма
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражног документарног филма
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта дугометражних играних филмова
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта краткометражних играних филмова
• Јавни конкурс за суфинансирање развоја пројекта игране ТВ серије

 

Датум објављивања: 4. децембар 2023. године
• Јавни конкурс за суфинанирање организације филмских фестивала
• Јавни конкурс за суфинансирање производње филмова мањинских копродукција
• Јавни конкурс за суфинансирање производње дугометражног документарног филма
• Јавни конкурс за суфинансирање производње краткометражног документарног филма
A modern theme for the film industry & video production