Usvojen Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima

Sa velikim zadovoljstvom i radošću vas obavještavamo da je dugoiščekivani Zakon o audio-vizuelnim djelatnostima konačno usvojen na jučerašnjoj sjednici Skupštine.

U proteklih godinu dana velike i značajne promjene su se desile za našu kinematografiju i audio-vizuelnu djelatnost. Osnivanje Centra i usvajanje novog zakona predstavlja potpuni preokret u odnosu na dosadašnje stanje u kojem se nalazilo audio-vizuelno stvaralaštvo. Stvorena je odlična polazna osnova i sada filmski i audio-vizuelni profesionalci mogu konačno da ostvare svoje kreativne kapacitete.

Iz budžeta Vlade Republike Srpske će na godišnjem nivou biti izdvajano za audio-vizuelnu djelatnost 0,1% od poreskih prihoda umanjenih za socijalno osiguranje što će u 2022. godini biti iznos od oko 2 miliona КM.

Takođe, usvajanjem zakona je postavljen pravni osnov za usvajanje Uredbe o podsticajima od 30 posto povrata uloženih sredstava na kvalifikovane troškove za domaće i strane produkcije koje budu snimale na teritoriji Republike Srpske. To će doprinijeti razvoju produkcione baze i punom upošljavanju domaćih audio-vizuelnih radnika.

Zakonom je omogućeno fizičkim licima da budu korisnici Кonkursa za razvoj scenarija, a produkcijskim kućama, koje će moći da se registruju i kao samostalni preduzetnici, biće omogućeno da apliciraju na sve ostale konkurse Centra. Centar će u najkraćem mogućem roku pristupiti raspisivanju konkursa koji će biti otvoreni do kraja kalendarske godine, sa dva perioda donošenja odluka.

Pozivamo vas da pratite aktivnosti koje ćemo u budućnosti zajedno realizovati i o kojima ćemo vas blagovremeno obavještavati putem naše veb stranice i društvenih mreža.

 

v.d. direktora Anja Ilić

A modern theme for the film industry & video production