U sklopu projekta „Podrška domaćim autorima”, Centar će finansirati troškove prijave filmova na regionalne i inostrane festivale

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-1066/22 (Službeni glasnik br. 32/22)  kojom je data saglasnost na Plan i program rada i godišnji finansijski plan JU Centar za razvoj i unapređivanje kinematografije Republike Srpske, obavještavamo vas o aktivnostima koje Centar ima u planu da sprovede u narednih godinu dana, a tiču se edukacije filmskih radnika i podrške domaćim autorima i plasmana njihovih filmova na inostrane festivale.

U sklopu projekta „Podrška domaćim autorima”, Centar će finansirati troškove prijave filmova na regionalne i inostrane festivale i sufinansirati troškove učešća članova filmske ekipe, ukoliko film prođe zvaničnu selekciju festivala.

Takođe, u cilju edukacije filmskih radnika, svi zainteresovani koji prođu selekciju u sklopu inostranih i regionalniih radionica i trening programa, Centar će da finansira dio troškova koji nisu obuhvaćeni od strane organizatora.

Za sva dodatne informacije i pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati putem telefona broj: 051/264-340, mejla: info@avcrs.com ili direktno u prostorijama Centra (treći sprat zgrade Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, u Jevrejskoj ulici br.30, Banjaluka).

A modern theme for the film industry & video production