Podrška Centra razvoju gejming industrije u Srpskoj

Audio-vizuelni centar Republike Srpske podržao je boravak predstavnika novoosnovane Agencije za razvoj gejming industrije na drugoj Internacionalnoj konferenciji „For the Win!“, koja je održana od 25. do 27. maja u Beogradu u organizaciji Srpske gejming asocijacije (SGA).
Fokus konferencije bio je na Gamecamp-u i AppHub programskom modulu predstavljenom od strane Google, dok su glavna predavanja i okrugli sto bili posvećeni odnosu sektora obrazovanja i igara.
Predstavnici Agencije imali su priliku da predstave kako ovogodišnji, tako i dugoročni plan rada Agencije, da čuju brojna iskustva iz razvijenih evropskih ekosistema, te uspostave kontakte sa profesionalacima evropskih industrijskih lidera sa kojima su dogovorili i određenu saradnju.

 

A modern theme for the film industry & video production