Poziv za filmske stvaraoce

“Naši filmski stvaraoci sada imaju priliku da svoje filmove predstave na najprestižnijim regionalnim i međunarodnim festivalima i stručno i profesionalno se usavršavaju na različitim radionicama uz podršku Audio-vizuelnog centra Republike Srpske“, rekla je v.d.direktora Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić i pozvala sve filmske stvaraoce da iskoriste ovu mogućnost.
“Utvrdili smo vrlo jednostavne procedure i kriterijume za sufinansiranje njihovog učešća na festivalima, radionicama i različitim trening programima i stojimo im na raspolaganju za sve informacije i pojašnjenja u vezi sa ovim mogućnostima”, pojašnjava Anja Ilić.

Audio-vizuelni centar Republike Srpske finansiraće, odnosno sufinansirati:
– troškove kotizacije prijave za učešće domaćih filmova na regionalnim i međunarodnim festivalima,
– troškove učešća autorske i glumačko-producentske ekipe domaćeg filma na međunarodnim festivalima
– troškove učešća domaćih stvaralaca na inostranim i regionalnim radionicama, trening programima, pičing forumima i sličnim aktivnostima.
Sva uputstva su dostupna na veb-stranici Audio-vizuelnog centra Republike Srpske – www.avcrs.com

A modern theme for the film industry & video production